Ai o intrebare? Noi iti raspundem in maxim 48 de ore.

  • identificarea programelor de finanţare relevante şi recomandarea programului potrivit
  • analiza fezabilităţii investiţiei
  • asistenţă īn dezvoltarea proiectelor
  • asistenţă pentru solicitarea şi colectarea documentelor (studii, avize, autorizaţii) necesare proiectului
  • elaborarea documentaţiei necesare accesării fondurilor
  • asistenţă īn obţinerea finanţării bancare necesare acoperirii contribuţiei proprii īn cadrul proiectului şi susţinerii investiţiei totale
  • asistenţă pentru semnarea contractului de finanţare cu instituţia finanţatoare
  • asistenţă pe durata īntregului proces de finanţare şi implementare a proiectului
Mai multe detalii

Dacă doriţi să vă avem în vedere în oportunitatea apariţiei unui post liber vă rugăm să completaţi CV - ul on - line ataşat.

Curriculum vitae Europass


Informatii personale


Nume / Prenume


Adresa(e) - Numar imobil, nume strada, cod postal, localitate, tara


Telefon(oane) - (rubrica facultativa)


Mobil - (rubrica facultativa)


Fax(uri) - (rubrica facultativa)


E-mail(uri) - (rubrica facultativa)


Nationalitate(-tati) - (rubrica facultativa)


Data nasterii - (rubrica facultativa)


Sex - (rubrica facultativa)


Locul de munca vizat / Domeniul ocupational - (rubrica facultativa)

Experienta profesionala


Perioada - Mentionati separat fiecare experienta profesionala relevanta, īncepānd cu cea mai recenta dintre acestea. (rubrica facultativa)


Functia sau postul ocupat


Activitati si responsabilitati principale


Numele si adresa angajatorului


Tipul activitatii sau sectorul de activitate


Educatie si formare


Perioada - Mentionati separat fiecare forma de īnvatamānt si program de formare profesionala absolvite, īncepānd cu cel mai recent. (vezi instructiunile)


Calificarea / diploma obtinuta


Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobāndite


Numele si tipul institutiei de īnvatamānt / furnizorului de formare


Nivelul īn clasificarea nationala sau internationala - (rubrica facultativa)


Aptitudini si competente personale


Limba(i) materna(e) - Precizati limba(ile) materna(e) (daca este cazul specificati a doua limba materna)


Limba(i) straina(e) cunoscuta(e)


Autoevaluare Īntelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversatie Discurs oral Exprimare scrisa
Engleza
Germana
Franceza
Italiana
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinta Pentru Limbi Straine


Competente si abilitati sociale - Descrieti aceste competente si indicati contextul īn care au fost dobāndite.


Competente si aptitudini organizatorice - Descrieti aceste competente si indicati contextul īn care au fost dobāndite.


Competente si aptitudini tehnice - Descrieti aceste competente si indicati contextul īn care au fost dobāndite.


Competente si aptitudini de utilizare a calculatorului - Descrieti aceste competente si indicati contextul īn care au fost dobāndite.


Competente si aptitudini artistice - Descrieti aceste competente si indicati contextul īn care au fost dobāndite.


Alte competente si aptitudini - Descrieti aceste competente si indicati contextul īn care au fost dobāndite.


Permis(e) de conducere - Mentionati daca detineti un permis de conducere si categoria.


Informatii suplimentare


Includeti aici orice alte informatii utile, care nu au fost mentionate anterior, de exemplu: persoane de contact, referinte etc.


Anexe


Enumerati documentele anexate CV-ului.