Ai o intrebare? Noi iti raspundem in maxim 48 de ore.

  • identificarea programelor de finanţare relevante şi recomandarea programului potrivit
  • analiza fezabilităţii investiţiei
  • asistenţă īn dezvoltarea proiectelor
  • asistenţă pentru solicitarea şi colectarea documentelor (studii, avize, autorizaţii) necesare proiectului
  • elaborarea documentaţiei necesare accesării fondurilor
  • asistenţă īn obţinerea finanţării bancare necesare acoperirii contribuţiei proprii īn cadrul proiectului şi susţinerii investiţiei totale
  • asistenţă pentru semnarea contractului de finanţare cu instituţia finanţatoare
  • asistenţă pe durata īntregului proces de finanţare şi implementare a proiectului
Mai multe detalii

       România se bucură de un potenţial de dezvoltare important, însă nefolosit. Cu o  suprafaţă totală de 238 mii km² şi o populaţiede peste 21 milioane de locuitori, România,este ca mărime, cel de-al doilea nou stat membrual Uniunii Europene, după Polonia.Ea reprezintă 6% din suprafaţa totală aUniunii Europene şi 4% din populaţiaacesteia.

       Zonele rurale dispun de un potenţial de creştere substanţial şi au un rol social vital. Conformdefiniţiei din legislaţia naţională, zonele rurale din România acoperă 87,1% din teritoriul ţării,cuprinzând 45,1% din populaţie.Populaţia rurală nu este distribuită uniform. Există diferenţe semnificative din punctul de vedereal densităţii populaţiei, pe tot teritoriul României. Majoritatea comunelor cu mai puţin de 50locuitori/km² sunt grupate în partea de vest a ţării, comparativ cu zonele din est şi din sud, undepredomină comunele, cu densităţi ale populaţiei de 50-100 locuitori/km². Cele mai populate zonerurale sunt cele din nord-estul ţării, unde rata natalităţii este ridicată, şi în regiunile din sud, puternicindustrializate în perioada comunistă.

       Restructurarea agriculturii şi revitalizarea economiei rurale pot constitui pârghii importante de dezvoltare. Restructurarea agriculturii va avea un impact deosebit asupra economiei rurale în general,având în vedere că agricultura continuă să rămână cea mai importantă activitate din spaţiul rural şi osursă esenţială de venit pentru gospodării. Restructurarea activităţilor la nivelul fermelor şi intensificarea capitalului pentru fermele comercialeva duce inevitabil la utilizarea unei forţe de muncă mai scăzute, pentru îmbunătăţirea competitivităţii.Experienţa din alte sisteme agricole, din statele membre sau din alte ţări, reprezintă o dovadăimportantă în acest sens.Populaţia activă reprezintă 46,3% din totalul locuitorilor din spaţiul rural şi poate contribui lasusţinerea creşterii economice din zonele rurale, dacă vor exista mijloace de stimulare adecvate.
 
       Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurală (FEADR) este un instrument de finanţare creat de uniunea Europeană pentru a sprijini ţările membre în implementarea Politicii Agricole Comune. Politica Agricola Comună este un set de reguli si mecanisme care reglementează producerea, procesarea şi comercializarea produselor agricole în Uniunea Europeană şi care acordă o mare atenţie dezvoltării rurale. FEADR reprezintă o oportunitate de finanţare pentru spaţiul rural românesc, în valoare de aproximativ 7,5 miliarde de euro, începând cu 2007 şi până în 2013. FEADR se bazează pe principiul cofinanţării proiectelor de investiţii private.

        Fondurile europene pentru agricultură vor putea fi accesate în baza documentului-cheie Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală(PNDR).
       Obiectivele general ale Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală constă în creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier, îmbunătăţirea mediului si a spaţiului rural, îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale, diversificarea economiei rurale, demararea si funcţionarea iniţiativelor de dezvoltare locală.
       Strategia Programului Naţional de Dezvoltare Rurală necesită distribuirea fondurilor alocate în cadrul  celor patru axe prioritare :
       Axa 1 – Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier 43.95% din alocarea FEADR pentru cele patru axe)
       Axa 2 – Îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural (26,05% din alocarea FEADR pentru cele patru axe)
       Axa 3 – Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale (27,40 % din alocarea FEADR pentru cele patru axe)
       Axa 4 – LEADER (2,6% din alocarea FEADR pentru cele patru axe).