Ai o intrebare? Noi iti raspundem in maxim 48 de ore.

  • identificarea programelor de finanţare relevante şi recomandarea programului potrivit
  • analiza fezabilităţii investiţiei
  • asistenţă īn dezvoltarea proiectelor
  • asistenţă pentru solicitarea şi colectarea documentelor (studii, avize, autorizaţii) necesare proiectului
  • elaborarea documentaţiei necesare accesării fondurilor
  • asistenţă īn obţinerea finanţării bancare necesare acoperirii contribuţiei proprii īn cadrul proiectului şi susţinerii investiţiei totale
  • asistenţă pentru semnarea contractului de finanţare cu instituţia finanţatoare
  • asistenţă pe durata īntregului proces de finanţare şi implementare a proiectului
Mai multe detalii

       Ca stat membru al Uniunii Europene, România beneficiază in perioada 2007-2013 de asistentă financiară de aproximativ 30 miliarde de Euro. 
 
       Finanţarea din Fondurile Europene acoperă o multitudine de domenii, sprijinind atât investitorii privaţi, cât si sectorul public si constituie un real avantaj in contextual extinderii si dezvoltării spaţiului European.

Ce sunt fondurile structurale?
      Sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeana acţionează pentru eliminarea disparităţilor economice si sociale între regiuni, în scopul realizării coeziunii economice şi sociale. Instrumentele Structurale denumesc Fondurile Structurale si Fondul de Coeziune, luate în ansamblu. Mai mult de o treime din bugetul Uniunii Europene este destinat dezvoltării regionale si coeziunii economice şi sociale, prin intermediul Fondurilor Structurale.
 
        Fondurile structurale sunt fonduri post-aderare alimentate prin bugetul Uniunii Europene, al căror scop este sa acorde sprijin statelor membre. Sunt susţinute investiţiile în educaţie, cercetare, agricultură, infrastructură, dezvoltarea IMM-urilor si măsuri pentru dezvoltarea zonelor rurale. O atenţie deosebită primesc regiunile mai puţin dezvoltate în scopul de a se consolida coeziunea economică şi socială în Uniunea Europeană.

       Pentru accesarea fondurilor structurale beneficiarul trebuie să analizeze în detaliu datele afacerii prin realizarea unor documentaţii privind oportunitatea şi profitabilitatea investiţiei şi trebuie să deţină anumite aptitudini manageriale necesare pe parcursul desfăşurării proiectului.

     Scopul unui studiu de fezabilitate este de a determina dacă un proiect merită început si dacă proiectul va fi profitabil pentru organizaţie. Un studiu de fezabilitate reprezintă o evaluare a viabilităţii unui proiect, a vandabilităţii produsului sau a serviciului creat de proiect şi a valorii proiectului pentru organizaţie. Realizarea studiului de fezabilitate conduce la două situaţii: proiectul este fezabil si se trece la iniţierea sa, ori proiectul nu este fezabil si anumite aspecte trebuie reanalizate.
 

      Planul de afacere este un instrument ce vine in sprijinul investitorului cât si a finanţatorului pentru luarea deciziilor potrivite. Organizaţiile există pentru a genera profituri sau pentru a servi publicul. Pentru a rămâne competitive, organizaţiile caută permanent noi modalităţi de afaceri, de creştere a eficienţei, noi modalităţi de a-şi satisface clienţii. Proiectele iau deci naştere ca urmare a unei cerinţe de business, o oportunitate sau rezolvarea unei probleme. Planul de afacere este primul pas pentru soluţionarea acestor nevoi, concretizând modul de realizare, scopul proiectului şi beneficiul adus de acesta organizaţiei.
 

      Pentru a realiza un proiect cu fonduri UE nerambursabile, trebuie depus la sediile Organismelor intermediare un dosar care sa justifice investiţia ce urmează a fi realizată şi să scoată in evidentă importanţa proiectului şi gradul de eligibilitate al solicitantului. Un proiect realizat defectuos poate conduce la pierderea finanţării, chiar dacă obiectivele urmărite de solicitant coincid cu obiectivele Uniunii Europene. Cererea de finanţare este însoţită de studiu de fezabilitate, avize şi o serie de documente. Elaborarea cererii de finanţare presupune cunoştinţe de management de proiect pentru realizarea unui proiect coerent, şi cunoştinţe legate de accesarea fondurilor structurale.
 

      Managementul de proiect este un proces care include planificare, punerea planului proiectului în acţiune si măsurarea progresului şi a performanţei. Implică identificarea cerinţelor proiectului, stabilirea obiectivelor proiectului, analiza riscurilor. Managerul de proiect trebuie să ţină cont de nevoile şi de aşteptările participanţilor principali şi trebuie să se asigure că tehnicile şi procedurile managementului de proiect sunt aplicate şi respectate.

      Fondurile structurale pot fi accesate în cadrul următoarelor programe operaţionale sectoriale şi regionale:
1.POR – Programul Operaţional Regional
2.POSCCE – Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice
3.POSDRU - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
4.POS MEDIU - Programul Operaţional Sectorial de Mediu
5.POS TRANSPORT - Programul Operaţional Sectorial de Transport
6.PODCA – Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative
7.POAT – Programul Operaţional Asistenţă Tehnică
8.PNDR – Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală
9.POP – Programul Operaţional pentru Pescuit